Level 84 Level 86
Level 85

2521 - 2550


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gräll
bjärt
grämelse
bitterhet
grätten
kräsen
gråben
varg
gröpa
urholka
grötmyndig
dryg
gudabenådad
fantastiskt begåvad
guding
ejderhanne
guinea
typ av guldmynt
gump
bakdel
gumse
fårhanne
gungfly
sumpmark
gunst
uppskattning
gunstling
favorit
guru
vishetslärare
gute
gotlänning
guttural
hes
guvernant
hemlärarinna
gycklare
narr
gylling
gultrast
gynekolog
kvinnoläkare
gyrometer
rotations- hastighetsmätare
gytter
oordnad
gäcka
svika
gäckas
retas
gäld
skuld
gängse
allmänt rådande
gärde
fält
gässling
gåsunge
gästabud
fest