Level 79 Level 81
Level 80

2371 - 2400


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gendriva
motbevisa
genealogi
släktforskning
generad
förlägen
generator
strömalstrare
generell
allmän
generera
alstra
generisk
som avser arten
generös
frikostig
genesis
första moseboken
genetik
ärftlighetslära
genetiker
ärftlighetsforskare
genial
snillrik
genie
skyddsande
genombruten
har mönstrade hål
genomgående
utan undantag
genre
art
gensaga
protest
gensträvig
motsträvig
genstörtig
motsträvig
gentaga
upprepa
gentil
elegant
genuin
äkta
genus
grammatiskt kön
geografi
jordytslära
gepäck
bagage
gerilla
motståndsrörelse
gerontologi
ålderdomsforskningslära
gerundium
infinit verbform
gervais
ostsort
geschwint
snabbt