Level 7 Level 9
Level 8

211 - 240


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alstring
skapande
altare
offerbord
alter ego
andra jag
altererad
förvirrad
alternera
växla
altruism
osjälviskhet
alumn
elev
amason
kvinnlig krigare
ambiguitet
tvetydighet
ambivalens
motstridiga känslor
ambivalent
kluven
ambulera
flytta omkring
ametist
en kristall
amfibiebil
vatten och landbil
amfora
förvaringskärl
amnesi
minnesförlust
amnesti
benådning
amoralisk
som saknar moral
amorf
formlös
amorin
kärleksgud
amortera
avbetala
amorös
kärleksfull
ampel
hängkruka
amper
barsk
amplifiera
utvidga
amplitud
ljudstyrka
ampull
kapsel
amsaga
påhittad historia
amulett
skyddsföremål
amusant
roande