Level 72 Level 74
Level 73

2161 - 2190


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fåvitsk
dåraktig
föhn
läsides vind i bergskedja
följaktligen
och därför
förakt
ringaktning
föraktfull
ringaktande
förandligad
renad
förargligt
förtretligt
förbarma sig
visa medlidande
förbehålla
undanta
förbehållsam
reserverad
förbida
stilla invänta
förbise
försumma
förbistra
förvilla
förbistring
förvirring
förbittrad
ursinnig
förblommerad
förtäckt
förborga
dölja
förborgad
dold
förbruten
förverkad
förbålt
förbaskat
fördetta
den förra
fördrag
avtal
fördragsam
tålmodig
fördärvlig
skadlig
förebrå
tillrättavisa
förebråelse
tillrättavisning
förebud
varsel
förebyggande
profylaktisk
förebära
påstå
förebåda
varsko i förväg