Level 71 Level 73
Level 72

2131 - 2160


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fux
rödhårig häst
fylgia
fornnordisk skyddsande
fylkas
församlas
fylogeni
utvecklingshistoria för djurart
fysik
naturkraftslära
fysikus
läkare
fysiljera
arkebusera
fysionomi
ansiktsuttryck
fysisk
kroppslig
fäaktig
lymmelaktig
fäbless
personlig uppskattning
fäbod
säterstuga
fäderne
manslinje
fäfot
vara obrukad
fägna
glädja
fägring
skönhet
fähund
lymmel
fähus
ladugård
fältskär
militärkirurg
fältspat
en slags bergart
fänad
boskap
fänrik
militär titel
färm
rask
fäsör
rutinförfattare
fåfänglig
gagnlös
fågelfri
fredlös
fåkunnig
okunnig
fåle
unghäst
fåmäld
tystlåten
fåtalig
lätträknad