Level 70 Level 72
Level 71

2101 - 2130


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
frugal
torftig
fruktlös
gagnlös
fryntlig
vänlig
fräkne
pigmentfläck
frälse
skattefri
främja
gynna
frän
besk
frände
släkting
fräsch
frisk
fräsig
snäsig
frågvis
nyfiken
fuga
ett musikstycke
fumlig
tafatt
fundament
grundval
fundamentalistisk
grundläggande
funktionell
ändamålsinriktad
funtad
beskaffenhet
furie
rasande person
furioso
passage i musikstycke
furnera
förse med
furste
titel
furstlig
ståtlig
furu
trätyp
fusionera
sammanslå
futhark
runalfabet
futil
obetydlig
futilitet
bagatell
futurism
modernistisk konstriktning
futurolog
framtidsforskare
futurum
verbform