Level 6 Level 8
Level 7

181 - 210


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allegro
livlig
allehanda
alla slags
allena
isolerad
allenarådande
enväldig
allenast
endast
allergisk
överkänslig
allestädes
överallt
allfarväg
mycket trafikerad väg
allians
förbund
allierad
i förbund
alligator
krokodil
alliteration
begynnelserim
allitteration
bokstavsrim
allmoge
bondebefolkning
allmosa
gåva till nödlidande
allmännelig
universell
allokera
fördela
allsköns
diverse
alltfort
fortfarande
alltiallo
mångkunnig hjälpreda
alltigenom
fullständigt
alltjämt
fortfarande
alltmer
mera
alltsomoftast
vanligen
alludera
anspela
allvetare
polyhistor
alpacka
nysilver
alpinism
bergsbestigning
alster
skapelse
alstra
generera