Level 55 Level 57
Level 56

1651 - 1680


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enrollera
inskriva
ensemble
samverkande grupp
enslig
isolerad
enständig
envis
entente
avtal om vänskapsförbindelse mellan stater
entlediga
avskeda
entomologi
insekterslära
entreprenad
arbetsbeting
entreprenör
uppdragstagare
entresol
mellanvåning
enträgen
envis
enumeration
uppräkning
envig
tvekamp
envoyé
sändebud
enär
eftersom
eocen
tertiärtidsperioden
eolisk
som har att göra med vinden
eon
världsålder
eosin
färgämne
epidermis
överhud
epifyt
levnadssätt för växt
epigon
osjälvständig efterföljare
epigram
kort dikt
epik
berättande diktning
epikuré
njutningsmänniska
epilog
avslutning
episk
berättande
episkopal
biskoplig
epistel
långt brev
epistyl
tempelbalk