Level 54 Level 56
Level 55

1621 - 1650


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emotionell
känslomässig
empati
förmåga till inlevelse
empirisk
erfarenhetsmässig kunskap
emulgera
slamma upp
emulsion
uppslamning av olösliga småpartiklar
en face
rakt framifrån
en masse
i stor mängd
en passant
i förbigående
en-tous-cas
tegelgrus
enaktare
skådespel i en akt
encefalografi
kontraströntgen
encyklika
rundskrivelse
encyklopedi
uppslagsverk
encyklopedisk
allomfattande
endemisk
områdesbegränsad växt eller djurart
endera
antingen
endogen
inre uppkomst
endokrin
avsöndring från organ
endossat
överlåtelse på person
endotermisk
reaktion under upptagande av värme
endräkt
enighet
energisk
kraftfull
enervera
irritera
enhällig
samstämmig
enigmatisk
gåtfull
enklav
stat som omsluts av annan stat
enklitisk
vidhänger med föregående
enkom
enbart
enkät
rundfråga
enlevera
bortföra