Level 53 Level 55
Level 54

1591 - 1620


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eluvium
vittringsproduktansamling
elyseisk
himmelsk
emalj
tandmaterial
emancipation
frigörelse från förmynderi
emancipera
frigöra
emanera
utgå
emballage
omslag
emballera
inpacka
embargo
beslag
embarkera
gå ombord
emblem
bild
embonpoint
korpulens
embryo
tidigt foster
embryologi
fosterutvecklingslära
embryonisk
outvecklad
emedan
eftersom
emellanåt
ibland
emellertid
trots det
emeritus
pensionerad professor
emfas
eftertryck
emfatisk
eftertrycklig
emfysem
ansamling av gas i kroppsvävnad
emigrant
utvandrare
emigrera
utvandra
eminens
upphöjdhet
eminent
utmärkt
emir
titel
emissarie
sändebud
emission
utgivning
emittera
utsända