Level 52 Level 54
Level 53

1561 - 1590


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eklog
herdedikt
eklut
garvextrakt
eklärera
upplysa festligt
ektomi
operativt ingrepp
ekumenik
strävan efter kristen kyrklig enhet
ekvilibrist
balanskonstnär
ekvivalens
likvärdighet
ekvivalent
likvärdig
elaborera
utarbeta
eldorado
lyckoland
eldprov
svårt prov
eldsjäl
entusiast
elegi
klagodikt
elegisk
vemodig
elementär
grundläggande
elevation
lyftning
elevator
hiss
eliminera
ta bort
elixir
undergörande dryck
eljest
annars
ellips
förkortning
elliptisk
oval
eloge
beröm
elokvent
vältalig
eloxera
oxidera metall
elritsa
karpfisk
eludera
kringgå
eluera
utlösa ur blandning
elusion
kringgående genom listig tolkning
eluvial
urlakningprocess