Level 51 Level 53
Level 52

1531 - 1560


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
edlig
edsvuren
efemerid
tabell för himlakroppars läge
efemär
flyktig
effektuera
utföra
effeminerad
förkvinnligad
efor
spartansk ledare
efterhängsen
påträngande
efterkomma
lyda
eftermäle
minnesteckning
eftersatt
försummad
eftersom
emedan
egal
likgiltig
egalisera
utjämna
egalitet
likhet
egenmäktig
maktfullkomlig
egensinnig
självrådig
egga
hetsa
egid
skydd
egocentrisk
självupptagen
egoism
själviskhet
egoistisk
självisk
ehuru
fastän
ehuruväl
trots att
ekarté
kortspel
ekipage
fint åkdon
ekipera
förse med kläder
ekivok
tvetydig
eklatant
påfallande
eklatera
offentliggöra
eklektisk
använder idéer från skilda källor