Level 38 Level 40
Level 39

1141 - 1170


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cession
konkurs
changemang
förändring
changera
försämras
chanson
sång
chapeau-claque
cylinderhatt
charad
ordgåta
chargera
överdriva
charkuteri
köttvaruaffär
charlatan
bedragare
charmant
utmärkt
charter
förhyrning
chartra
hyra
chassi
stomme
chaussé
huvudväg
chauvinism
överskattning av grupp
chevaleresk
artig
chic
stilfull
chiffer
krypto
chiffonjé
byrå
chikan
förolämpning
chikanera
förolämpa
chimär
önskedröm
choke
luftspjäll
chosa sig
uppträda tillgjort
chosefri
naturlig
choser
tillgjordhet
chosig
tillgjord
ciceron
guide
cineast
filmkännare
cinnober
röd färg