Level 190 Level 192
Level 191

5701 - 5730


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zombie
levande död
zooma
förändra brännvidden
zootomi
djuranatomi
zucchini
squash
zygot
befruktad äggcell
ädel
ridderlig
älsklig
ljuv
ämabel
älskvärd
ämbar
spann
än
fortfarande
ändock
likväl
änskönt
fastän
äregirig
ärelysten
ärelös
föraktlig
ärevördig
vördnadsvärd
ärgig
belagd med beläggning
äril
eldstad
ärkebiskop
landets förnämste biskop
ärna
avse
äska
begära
äsping
huggormshona
ätt
släkt
ävenså
likaså
ävlas
eftersträva
åbäkig
otymplig
ådagalägga
bevisa
åderlåta
tömma
ålägga
tilldela
åmig
tillgjord
åmning
markering på fartygsskrov