Level 17 Level 19
Level 18

511 - 540


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
auktorisera
bemyndiga
auktoritativ
sakkunnig
auktoritär
diktatorisk
aura
strålglans
auskultation
åhörande av undervisning
auskultera
avlyssna
auspicier
framtidsutsikter
autarki
envälde
autenticitet
äkthet
autentisk
genuin
autism
kontaktlöshet
autodidakt
självlärd person
autograf
signatur
autokrat
envåldshärskare
autokrati
envälde
autokton
inhemsk
autonom
självstyrande
autopsi
obduktion
autostrada
motorväg
avans
vinst
avantgarde
förtrupp
avart
försämrad form
avbalkning
bås
avbasning
upptuktelse
avbräck
förlust
avbön
medgivande av fel
avdankad
uttjänt
avdramatisera
bagatellisera
aveny
trädplanterad gata
avers
framsida på mynt