Level 177 Level 179
Level 178

5311 - 5340


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
traktamente
kostersättning
traktat
avtal
traktera
bjuda på mat
trakterad
förtjust
traktör
krögare
trall
låt
tranchera
skära upp
trankil
lugn
transaktion
uppgörelse
transcendent
gränsöverskridande
transformera
omvandla
transkribera
omskriva
transmittera
överföra
transparant
genomskinlig
transpirera
svettas
transponera
överföra
transumera
göra utdrag ur text
transversal
tvärgående
trauma
skada
travestera
karikera
travesti
skämtsam förvrängning
tredsk
motsträvig
trema
ett teckentillägg
tremulera
darra
treva
känna sig för
tribun
talarplats
tribunal
domstol
triera
rensa
trikin
parasitisk rundmask
trilsk
enveten