Level 172 Level 174
Level 173

5161 - 5190


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
svepa
dra med sig
svärmisk
romantisk
swedenborgianism
en religion
sylf
demoniskt väsen
symbios
samlevnad mellan arter
symmetrisk
överensstämmande
sympati
medkänsla
symposium
vetenskaplig konferens
symtomatisk
kännetecknande
syna
granska
syndikat
intressesammanslutning
syndrom
sjukdomsbild
synergi
samverkan
synkronisera
samordna
synnerligen
anmärkningsvärd
synopsis
filmsammanfattning
syntax
ordförbindelse
syntes
sammansmältning
systematik
planmässighet
systematisk
planmässig
sägen
folklig berättelse
säll
lycklig
sälla
ansluta
sällsam
besynnerlig
särdeles
mycket
säter
fäbod
sätta sig
sjunka
sävlig
långsam
såframt
om
således
därför