Level 16 Level 18
Level 17

481 - 510


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
atavistisk
underutvecklad
ateism
gudsförnekelse
ateist
gudsförnekare
ateljé
studio
atenienn
prydnadshylla
atletisk
kraftigt byggd
atmosfär
luftkrets
atoll
korallö
atonal
utan tonart och harmoni
atrium
uterum
atrofi
förtvining
attaché
diplomat
attan
tusan
attentat
våldsdåd
attentator
terrorist
attest
intyg
attestera
intyga
attiralj
tillbehör
attrahera
locka
attraktion
dragningskraft
attrapp
imitation
attribuera
tillskriva
attribut
kännetecken
atypi
avvikelse
atypisk
avvikande
aubergine
äggplanta
audiens
mottagning
auditorium
lärosal
augur
teckentydare
auktor
upphovsman