Level 157 Level 159
Level 158

4711 - 4740


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
röja
avslöja
röna
erfara
sabbat
vilodag
sabel
svärd
sadist
plågonjutare
sagesman
uppgiftslämnare
sakfälla
förklara skyldig
sakföra
åtala
sakkunnig
kompetent
sakral
kyrkoförknippad
sakrament
dop
sakrilegium
helgerån
sakristia
kyrkoförråd
sakteliga
långsamt
saktmodig
stillsam
salamander
ödleliknande groddjur
saldo
tillgodohavande
salomonisk
rättvis
salongsfähig
salongsmässig
salongslejon
snobb
saltomortal
frivolt
salut
hederssalva
salvelsefull
känslodrypande
samarbetsman
landsförrädare
samarit
hjälpsam person
samfälld
gemensam
samkväm
enklare fest
sammelsurium
virvarr
samstämmig
enig
sanatorium
kuranstalt