Level 146 Level 148
Level 147

4381 - 4410


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
presidium
ordförandeskap
prestige
anseende
presto
snabbt
presumera
anta
presumtiv
förmodad
pretendent
tronkrävare
pretiosa
prydnadssak
prevalent
övervägande
prillig
tokig
prima
förstklassig
primitiv
outvecklad
primör
förstling
principal
chef
principryttare
formalist
prior
klosterföreståndare
prioritera
ge företräde
prisge
utlämna
privatim
enskilt
privilegiera
ge företräde
privilegium
förmån
pro forma
för formens skull
probabel
sannolik
probabilitet
sannolikhet
probat
beprövad
probera
pröva
problematisk
svår
processa
stämma
profan
icke kyrklig
profanation
hädelse
profession
yrke