Level 145 Level 147
Level 146

4351 - 4380


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
potpurri
blandning
pragmatisk
praktiskt inriktad
praktikabel
utförbar
praktisera
tillämpa
praxis
hävd
precedens
företräde
precedensfall
prejudikat
preciös
förkonstlad
predikament
besvärlig situation
predilektion
förkärlek
predisponerad
mottaglig
prefekt
föreståndare
preferens
förmånsrätt
pregnant
innehållsrik
preja
skörta upp
prejudikat
precedensfall
prekär
bekymmersam
prelat
prästman
preliminär
tillfällig
preludium
förspel
prematur
ofullgången
premiera
belöna
premiss
förutsättning
prenatal
före födsel
prerogativ
företrädesrätt
presenning
segelduk
preservativ
preventivmedel
preservera
skydda
preses
ordförande
presidera
sitta som ordförande