Level 144 Level 146
Level 145

4321 - 4350


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
polio
barnförlamning
politess
belevenhet
polityr
förfining
polstra
vaddera
polyfon
flerstämmig
polygami
månggifte
polyglott
flerspråkig
polygon
månghörning
polyhistor
mångkunnig person
polykrom
mångfärgad
polyp
utväxt
pomerans
citrusfrukt
pompös
praktfull
ponera
anta
pontifikat
påvedöme
ponton
flytkropp
popularisera
förenkla
portier
hotelltjänsteman
portik
pelarhall
portiär
dörrförhänge
porös
svampartad
possessionat
godsägare
postiljon
brevbärare
postisch
lösfläta
postludium
efterspel
postponera
inställa
postulat
självklart antagande
potens
förmåga
potentat
härskare
potentiell
möjlig