Level 139 Level 141
Level 140

4171 - 4200


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
paritet
likvärdig
parlamentera
förhandla
parlör
fraslexikon
parnass
skaldekonst
parodi
förlöjligande
paroll
valspråk
paroxysm
sjukdomsanfall
parterr
blomsterterass
partiellt
delvis
partikuljär
egendomlig
partisan
medlem av motståndsrörelse
partisk
orättvis
partitur
stämsamlad notskrift
pascha
ämbetsmannatitel
passabel
godtagbar
passepartout
huvudnyckel
passiar
pratstund
passionerad
lidelsefull
passivera
göra passiv
passlig
lämplig
passpoal
sydd kant
passus
ställe
pastill
tablett
pastisch
stilhärmning
pastoral
idyllisk
pastörisera
konservera
pastös
degig
patella
knäskål
pater
abbot
paternalism
förmynderi