Level 13 Level 15
Level 14

391 - 420


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apostrofera
tilltala
apoteos
förhärligande
apparans
utseende
apparelj
apparat
apparition
yttre
appelera
vädja
appell
vädjan
appellera
vädja
appendicit
blindtarmsinflammation
appendix
bihang
applicera
tillämpa
applikation
praktisk användning
apportera
hämta
appreciera
uppvärdera
appretur
efterbehandling av textilier
approach
grepp
approbabel
godtagbar
approbera
godta
approchera
närma sig
approximation
uppskattning
approximativ
tillnärmelsevis
approximera
uppskatta
aptera
anbringa
arabesk
mönstrat ornament
arbiträr
godtycklig
arcus
båge
areal
ytvidd
argbigga
argsint kvinna
argot
slang
argusöga
vaksam blick