Level 135 Level 137
Level 136

4051 - 4080


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
okväda
skymfa
olägenhet
omak
oländig
svårtillgänglig
omaka
passar ej ihop
omen
förebud
omfångsrik
tjock
omhulda
gynna
ominös
olycksbådande
omistlig
oumbärlig
omkväde
refräng
omnipotent
allsmäktig
omnivor
allätare
omsider
så småningom
omständlig
utförlig
omtöckna
förmörka
ondgöra
bli förargad
ondulera
lägga håret i vågor
oneiromanti
drömtydning
onomatopoetisk
ljudhärmande
onus
pålaga
opak
ogenomskinlig
opartisk
rättvis
opasslig
illamående
opinion
allmän mening
opponent
motståndare
opponera
framföra invändningar
opportun
passande
opportunist
anpassling
oppositionell
motsägande
oproportionerlig
illa avpassad