Level 132 Level 134
Level 133

3961 - 3990


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nödbedd
svårövertalad
nödd
tvungen
nödgas
vara tvungen
nödvuxen
förkrympt
nöjsam
rolig
oaktat
trots att
oansenlig
ej iögonfallande
oantastlig
oklanderlig
oas
odlingsbar plats i öknen
oavhängig
oberoende
oavlåtlig
oavbruten
oavlåtligt
oavbruten
oavsedd
oberäknad
oavvislig
nödvändig
obduktion
liköppning
obefintlig
ej anträffbar
obefogad
oberättigad
obelisk
stenpelare
obemedlad
fattig
obenägen
ovillig
obeständig
flyktig
obestånd
insolvens
obetingad
förbehållslös
obeveklig
omedgörlig
obillig
orimlig
oblat
nattvardsbröd
obligatorisk
ofrånkomlig
obligera
förplikta
obscen
oanständig
observandum
påpekande