Level 129 Level 131
Level 130

3871 - 3900


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
narcissism
självupptagenhet
narig
väderbiten
narraktig
löjlig
narrativ
berättande
nasa
försälja
nasal
näs-
nationalisera
förstatliga
nativ
naturlig
nattstånden
föråldrad
naturalisera
ge medborgarskap till
nautik
sjöfartsvetenskap
navigera
styra båt
nebulös
dimmig
nedom
under
nefrit
njurinflammation
negation
förnekande
negligera
försumma
negociera
förhandla
nejd
trakt
nemesis
gudomlig hämnd
nepotism
svågerpolitik
nesa
förödmjukelse
neslig
skamlig
nestor
den äldste
neurolog
nervsystemesläkare
neuros
trauma
neurotisk
övernervös
neutral
opartisk
nevö
brorson
nexus
förbindelse