Level 12 Level 14
Level 13

361 - 390


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
antiseptisk
bakteriedödande
antites
motsats
antitoxin
motgift
antologi
textsamling
antonym
motsatsord
antracit
stenkol
antropofag
kannibal
antropologi
läran om människans natur
antropomorf
människoliknande
anträda
påbörja
aorta
stora kroppspulsådern
apanage
underhåll till kungen
apart
säregen
apartheid
rasdiskriminering
apati
likgiltighet
apatisk
håglös
apel
vildäppelträd
aperitif
drink
aplomb
självsäkerhet
apodiktisk
oemotsäglig
apokalyps
uppenbarelse
apokryfisk
av omtvistad äkthet
apologi
försvarstal
apoplektisk
anlag för slaganfall
apoplexi
slaganfall
apostat
förrädare
apostel
gudsman
aposteriorisk
erfarenhetsgrundad
apostlahästar
gå till fots
apostrof
utelämningstecken