Level 119 Level 121
Level 120

3571 - 3600


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
limit
tillåtet gränsvärde
lingeri
spetsar
lingvistik
språkforskningslära
liniment
ingnidningsmedel
lirka
försiktigt röra på
lisa
lindra
lisma
uppträda inställsamt
lisös
bäddjacka
litania
kyrkobön
litotes
underdrift
litterat
beläst
liturgi
gudstjänstordning
livegen
träl
livré
uniform
ljunga
blixtra
lobbying
informell påtryckning
lobbyist
påtryckare
lod
tyngd
logg
instrument
loggia
täckt pelargång
logopedi
talfelsbehandlingslära
lojal
plikttrogen
lombardera
hyra ut
lomhörd
halvdöv
longör
långrandigt
lovart
vindsida
lovlig
tillåten
lucker
lös
luguber
sorglig
luka
rensa