Level 118 Level 120
Level 119

3541 - 3570


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lekamen
kropp
lekamlig
kroppslig
lekman
amatör
lektor
titel för lärartjänst
lektyr
läsning
lektör
uppläsare
lepra
spetälska
lesion
kroppskada
letargi
dvala
lex
lag
libation
drickoffer
libell
smädeskrift
liberal
fördomsfri
libertin
vällusting
libido
begär
libretto
operatext
liderlig
grovt osedlig
liera
förena
ligament
band
ligatur
bokstavsförbindelse
ligist
ligamedlem
lignin
vedämne
likafullt
trots det
likgiltigt
egalt
likmätigt
i överenstämmelse med
liknöjd
likgiltig
likvid
betalning
likvidera
avveckla
limerick
rim på ortnamn
limes
gräns