Level 115 Level 117
Level 116

3451 - 3480


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kummel
stenröse
kumulation
anhopning
kungöra
tillkännagiva
kungörelse
tillkännagivande
kuperad
kullig
kura
huka
kurage
mod
kurant
lättsåld
kurbits
blomsterdekoration i måleri
kurir
sändebud
kuriös
märkvärdig
kurort
hälsobrunn
kursiv
flyktig
kurtage
mäklararvode
kurtisan
glädjeflicka
kurtisera
flörta med
kurvatur
bågformighet
kuscha
kuva
kut
sälunge
kvader
rätvinklig byggnadssten
kvalfull
plågsam
kvalificerad
kompetent
kvalmig
kväljande
kvantum
mängd
kvarg
syrlig ostmassa
kverulant
gnällspik
kverulera
klaga
kviga
honkalv
kvintess
det finaste
kvot
andel