Level 114 Level 116
Level 115

3421 - 3450


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kronisk
långvarig
kronologisk
i tidsföljd
krum
krökt
krumbukta
göra undanflykter
krusa
göra vågig
krusig
krullig
krusta
skal
kryckig
dålig
krypta
underjordiskt gravkapell
kryptera
överföra till hemlig kod
kryptisk
svårbegriplig
krypto
hemlig
kryptogam
som fortplantas via sporer
krystad
irrelevant
kräkla
biskopsstav
kränka
skada
kräslig
vacker
kråkvinkel
småstadshåla
krögare
restaurangägare
kufisk
besynnerlig
kujon
ynkrygg
kujonera
trycka ned
kulen
småkall
kulinarisk
kokkonst
kuliss
scendekor
kulmen
höjdpunkt
kulminera
nå sin höjdpunkt
kultiverad
uppodlad
kulvert
rörledning
kulört
färggrann