Level 101 Level 103
Level 102

3031 - 3060


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jiddisch
judetyska
jingo
patriot
jobberi
skummaaffärer
jockey
proffsryttare
jokk
bäck
jorda
begrava
jordbunden
fantasilös
jordfästa
begrava
jovialisk
gladlynt
joxig
besvärlig
jubilar
festföremål
judiciell
rättslig
julp
gylf
jumbo
den siste
junker
herreman
junonisk
ståtlig
junta
militärregering
jurist
rättslärd
just
korrekt
justess
korrekthet
jute
säckväv
juvenil
ungdomlig
jämka
närma
jämmer
klagan
jämmerlig
ömklig
jämnmod
sinneslugn
jämnstruken
medelmåttig
jämte
med
jämväl
förutom detta
jäsig
småblåsig