Level 2
Level 1

1 - 30


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a dato
från denna dag
a priori
på förhand
abakus
kulram
abandon
ledighet
abbedissa
klosterförestånderska
abbot
klosterföreståndare
abbreviation
förkortning
abbreviera
förkorta
abderitisk
befängd
abdikation
tronavsägelse
abdikera
avgå
abdomen
buk
aber
hinder
abiturient
lärjunge
abnorm
onormal
abnormitet
avvikelse
abolition
straffeftergift
abonnera
förbeställa
abradera
nöta ner
abrovink
fiffig åtgärd
abrupt
plötslig
abscess
bulnad
absens
kortvarig medvetslöshet
absid
utbyggnad på kyrka
absint
malörtslikör
absolution
syndaförlåtelse
absolutism
nykterhet
absolvera
fullborda
absorbera
suga upp
absorption
uppsugning