Level 2
Level 1

1 - 20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Aba Amádé
(1240? - 1311) - magyar országbíró, nádor. A XIII. század végén, a XIV. század elején az ország egyik legnagyobb hatalmú főura, aki Magyarország északkeleti részét uralta.
Ajtony
I. István korabeli lázadó vezér, aki 1000 körül törzsi államot szervezett Al-Duna és Maros-közén. 1008-ban Csanád vezér legyőzi és széthullik a hatalma.
Ákos mester
IV. Béla udvari káplánja volt, székesfehérvári őrkanonok, Mária királyné kancellárja. Az V. István korabeli gesta szerzője.
Ákos nb István
főúr. Ákos nembeli Ernye fia. 1298-1301 között országbíró volt. 1301-1310 között többedmagával viselte a nádori méltóságot.
Anonymus
( kb 12.-13. sz. eleje) magiszter, a magyarok történetét regényes gesztában megörökítő író.
Almos herceg
11. századi herceg ( szlavón, horvát majd Nyitra), I. Géza fia, II. Béla apja,
Árpád
(907):magyar fejedelem. Álmos fejedelem fia, a 895/896-ban történt honfoglalás végrehajtója a Kárpát-medencében.
Asztrik érsek
esztergomi majd kalocsai érsek, térítő I. István korában. Őt küldte küldöttként Rómába II. szilveszter pápához koronáért és áldásért.
Bakócz Tamás érsek
(1442-1521) dominikánus pap, bíboros, győri, majd egri püspök, végül esztergomi érsek, névleges konstantinápolyi pátriárka. Évtizedekig Magyarország legnagyobb hatalmú ura. 1514: kihirdette a törökök elleni kereszteshadjáratot elrendelő pápai bullát.
Bánk Bán
szlavón bán, majd nádor, több vármegye ispánja, végül országbíró. 1213-ban, megölik Gertrúd királynét. 1228-ban IV. Béla bosszúból elkobozta vagyonát
Bátori István
1480-1530. nádor, a 16. század eleji magyarországi hatalmi harcok jelentős szereplője.
Beatrix királyné
,I. Mátyás majd annak halála után II. Ulászló felesége - őt támogatta Corvin János, Máytás által kijelölt utód helyett.
Belos bán
12. században élt, szerb származású magyar hadvezér, nádor, horvát-dalmát bán. Ilona királyné öccse, I. Uros szerb nagyzsupán fia.
Borisz herceg
magát Árpád-házinak mondó trónkövetelő - Kálmán nem ismerte el fiának, mert feleségét, Eufémiát hűtlenséggel vádolta.
Brandenburgi György
1484-1543: Brandenburg régense, II. Ulászló unokaöccse, II. Lajos magyar király nevelője.
Budai Nagy Antal
erdélyi kisnemes, az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére. Kolozsvárnál, az év végén az erdélyi nemesi seregek ellen vívott harcokban veszthette életét.
Corvin János
magyar trónkövetelő ( Mátyás halála után nem koronázták meg) és horvát-szlavón bán.
Csák Máté
(1260 körül - 1321. március 18., Trencsén) az interregnum idején hatalmaskodó kiskirály volt, birodalma a vági területekre, és a Tátrára terjedt ki. Kastélya Trencsénben volt
Csák nb Ugrin
13. századi magyar katolikus főpap, királyi kancellár, hadvezér. A Muhi csatában hunyt el a tatárok keze által 1241-ben.
Dózsa György
(1470-1514) az 1514-es parasztháborúba torkollott keresztes hadjárat katonai vezetője.