Level 1
Level 2

1.2 begrippen


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heilige boek van christenen
Bijbel
wetenschapper die alles wat leeft, bestudeert
bioloog
denken en doen van een groep mensen
cultuur
erfelijke eigenschappen
DNA
heeft te maken met kenmerken van een volk
etnisch
denkbeeld over langzame verandering van planten, dieren en mensen
evolutietheorie
heilige boek van moslims
Koran
soort
ras
verhaal over het ontstaan van het leven op aarde
scheppingsverhaal
mening, zienswijze
standpunt
heilige boek van joden
Tenach
wat mensen weten door onderzoek
wetenschap