Level 2
Level 1

1.2 begrippen


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bijbel
heilige boek van christenen
bioloog
wetenschapper die alles wat leeft, bestudeert
cultuur
denken en doen van een groep mensen
DNA
erfelijke eigenschappen
etnisch
heeft te maken met kenmerken van een volk
evolutietheorie
denkbeeld over langzame verandering van planten, dieren en mensen
Koran
heilige boek van moslims
ras
soort
scheppingsverhaal
verhaal over het ontstaan van het leven op aarde
standpunt
mening, zienswijze
Tenach
heilige boek van joden
wetenschap
wat mensen weten door onderzoek