Level 89 Level 91
Level 90

T Nagu Tallinn O, Ö, Õ


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
õhk, õhu, õhku
air
ohtlik, ohtliku, ohtlikku
dangerous
õhuke, õhukse, õhukst
thin
ohutu, ohutu, ohutut
danger-free
õieti
actually
õiglane, õiglase, õiglast
just, righteous
õigus, õiguse, õigust
(be) right
öinc, öise, öist
nightly
õis, õie, õit
blossom
õlu, õlle, õlut
beer
olukord, olukorra, olukorda
situation
omadus, omaduse, omadust
quality
omamoodi
in one’s own way
omanäoline, omanäolise, omanäolist
original, distinctiv
omapärane, omapärase, omapärast
peculiar, singular
omastav, omastava, omastavat
genitive, possessive (case)
õmblema, õmmelda, õmblen
to sew
ometi
nevertheless; finally
õnnestuma, õnnestuda, õnnestun
to succeed
õnnetus, õnnetuse, õnnetust
accident
ööbimiskoht, ööbimiskoha, ööbimiskohta
accommodation (overnight place)
öökull, öökulli, öökulli
owl (night gull)
õppeasutus, õppeasutuse, õppeasutust
educational institution
õppeedukus, õppeedukuse, õppeedukust
progress at school
õppejõud, õppejõu, õppejõudu
lecturer, instructor
orkaan, orkaani, orkaani
hurricane
osa võtma, osa võtta, võtan osa
to take part, to participate
osa, osa, osa
part
osaliselt
partly
osastav, osastava, osastavat
partitive (case)
osatähtsus, osatähtsuse, osatähtsust
importance; percentage
osavõtt, osavõtu, osavõttu
participation, taking part
oskus, oskuse, oskust
skill
osutuma, osutuda, osutun
To turn out to be
otsa
on top of
otsa saama, otsa saada, saan otsa
To run out
otse
directly
otsima, otsida, otsin
to look for
otstarve, otstarbe, otstarvet
purpose
otsus, otsuse, otsust
decision
õu, õue, õue
yard