Level 88 Level 90
Level 89

T Nagu Tallinn N


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nael, naela, naela
nail
nägema, näha, näen
to see, to see, I see
nahk, naha, nahka
skin; leather
näide, näite, näidet
example
näit, näidu, näitu
reading (of a meter)
näitama, näidata, näitan
to show
näitering, näiteringi, näiteringi
drama club
napisõnaline, napisõnalise, napisõnalist
laconic
näpp, näpu, näppu
finger (n word)
närv, närvi, närvi
nerve
nautima, nautida, naudin
to enjoy
neer, neeru, neeru
kidney
neiu, neiu, neiut
young woman
nii,... kui ka
both,... and
nii/siis
thus, so, and so
niigi
even so
niikuinii
anyhow, anyway
nii-öelda (n-ö)
so to speak
niisama
as...as; for no reason
niisugune, niisuguse, niisugust
such (a)
nimel
in the name of
nimetav, nimetava, nimetavat
nominative (case)
nimetus, nimetuse, nimetust
name, designation
nõel, nõela, nõela
needle
nõid, nõia, nõida
witch
nõme, nõmeda, nõmedat
ignorant, silly
notar, notari, notarit
notary
nõu andma, nõu anda, annan nõu
to give advice
nõu pidama, nõu pidada, pean nõu
To confer
nõudma, nõuda, nõuan
to require, to demand
nõudmine, nõudmise, nõudmist
demand
nukker, nukra, nukrat
wistful
nunn, nunna, nunna
nun
nupp, nupu, nuppu
button (no ö in word)
nutikas, nutika, nutikat
smart, wise
nutma, nutta, nutan
to cry, to weep
nuukse, nuukse, nuukset
sob