Level 77 Level 79
Level 78

Keel Selgeks V W


303 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vaade, vaate, vaadet
view
vaarikakook, vaarikakoogi, vaarikakooki
raspberry cake
vaarikas, vaarika, vaarikat
raspberry
väärt olema, väärt olla, on väärt
to be worth
vaas, vaasi, vaasi
vase
vaatama, vaadata, vaatan
to look; to watch
vaatamisväärsus, vaatamisväärsuse, vaatamisväärsust
sight, attraction
vaatus, vaatuse, vaatust
act n (of theatre)
vaba, vaba, vaba
free
vabakava, vabakava, vabakava
free-style programme; floor exercise
vabandama, vabandada, vabandan
to apologize
vabandus, vabanduse, vabandust
excuse rr, apology
vabanema, vabaneda, vabanen
to get rid of
vabariik, vabariigi, vabariiki
republic
vaene, vaese, vaest
poor
vaev, vaeva, vaeva
trouble, pain; effort
vaevalt
hardly
vaevatasu, vaevatasu, vaevatasu
reward
väga
very
vagun, vaguni, vagunit
(railway) carriage (Br), car (Am)
Vähe
Little
vahe, vahe, vahet
difference
vaheaeg, vaheaja, vaheaega
break n; (school) holiday (Br) vacation (Am)
väheaktiivne, väheaktiivse, väheaktiivset
inactive
vahel
sometimes, at times
vahelduma, vahelduda, vaheldub
to alternate
vahele
(into) between
vähem
less; fewer
vähemalt
at least
vahend, vahendi, vahendit
device, tool
vähenema, väheneda, väheneb
to decrease
vahepeal
in the meantime
vaher, vahtra, vahtrat
maple
vahet olema, vahet olla, on vahet
to matter, make a difference
vahetama, vahetada, vahetan
to replace, to, I
vahetatud, vt vahetama
changed
vahetund, vahetunni, vahetundi
break n
vaht, vahu, vahtu
froth, foam
vahtima, vahtida, vahin
to stare
vahukoor, vahukoore, vahukoort
whipping cream
vahva, vahva, vahvat
great, cool
vahvalt
coolly
vaibapood, vaibapoe, vaibapoodi
rug shop, carpet shop
vaid
but; only
väide, väite, väidet
claim, statement
vaidlema, vaielda, vaidlen
to debate, dispute, argue
vaidlemine, vaidlemise, vaidlemist
arguing
vaidlus, vaidluse, vaidlust
argument
vaigistama, vaigistada, vaigistan
to soothe; to calm
väike(ne), väikese, väikest
small, tiny, little
väikelinn, väikelinna, väikelinna
small town
väikevend, väikevenna, väikevenda
little brother
vaikima, vaikida, vaikin
to be quiet, to be silent
vaikne, vaikse, vaikset
quiet
väiksem, väiksema, väiksemat
smaller
vaiksemalt
more quietly
vaimustama, vaimustada, vaimustan
to fill with enthusiasm
vaimustatud
filled with enthusiasm, enraptured
vaimustuma, vaimustuda, vaimustun
to become enthusiastic
vaimustus, vaimustuse, vaimustust
enthusiasm
vaip, vaiba, vaipa
carpet
vait
quiet, silent
vaja olema, vaja olla, on vaja
to have a need
vajalik, vajaliku, vajalikku
necessary
vajama, vajada, vajan
to need
vajuma, vajuda, vajun
to sink; here: to slide open
valama, valada, valan
to pour, to shower
valamu, valamu, valamut
sink (v word)
vald, valla, valda
rural municipality
valdav, valdava, valdavat
predominant
valdavalt
predominantly
vale, vale, valet
false adj; lien
väle, väleda, väledat
agile, nimble
valesti
wrongly
Valga, Valga,Valgat
Valga (town in Estonia)
valge, valge, valget
white
valgevenelane, valgevenelase, valgevenelast
Belarusian n (person from Belarus)
valik, valiku, valikut
choice, selection
valima, valida, valin
to choose; to elect
valimine, valimise, valimist
election, selection, choice
välimus, välimuse, välimust
appearance
välismaa, välismaa, välismaad
foreign country
välistrepp, välistrepi, välistreppi
outdoor stairs
valitsev, valitseva, valitsevat
ruling adj
valitsus, valitsuse, valitsust
government
välja
to out, to outside
välja minema, välja minna, lähen välja
to go out
välja müüma, välja müüa, müün välja
to sell out
välja nägema, välja näha, näen välja
to look like
välja tõmbama, välja tõmmata, tõmban välja
to pull out
välja tulema, välja tulla, tulen välja
to come out; to become apparent
välja valima, välja valida, valin välja
to choose
välja viima, välja viia, viin välja
to take out
väljak, väljaku, väljakut
square (not p word)
väljaränne, väljarände, väljarännet
emigration
väljas
[in] out, [in] outside
väljasõit, väljasõidu, väljasõitu
outing, trip
väljast
from out, from outside
väljend, väljendi, väljendit
expression
väljendama, väljendada, väljendan
to express
väljuma, väljuda, väljun
to exit, to go out
valjusti
aloud
vallaline, vallalise, vallalist
single n, adj
valmima, valmida, valmib
to be completed; to ripen
valmis
ready
valmistama, valmistada, valmistan
to make
valmistuma, valmistuda, valmistun
to prepare
valss, valsi, valssi
waltz
vältel
during
valu tegema, valu teha, teeb valu
to hurt
valu, valu, valu
pain
valus, valusa, valusat
painful
valutama, valutada, valutab
to hurt, to hurt, it hurts
valvama, valvata, valvan
to guard / watch, to-, I-
valve, valve, valvet
guard (e ending)
valvur, valvuri, valvurit
guard (ur ending)
vana, vana, vana
old
vanadus, vanaduse, vanadust
old age
vanaema, vanaema, vanaema
grandmother
vanainimene, vanainimese, vanainimest
elderly person, senior citizen
vanaisa, vanaisa, vanaisa
grandfather
vanamoeline, vanamoelise, vanamoelist
old-fashioned
vanaonu, vanaonu, vanaonu
old man, lit. old uncle
vanaproua, vanaproua, vanaprouat
old lady (second part p word)
vanasõna, vanasõna, vanasõna
proverb
vanasti
in the olden days
vanatädi, vanatädi, vanatädi
old lady (second part t word)
vanavanemad, vanavanemate, vanavanemaid
grandparents
vanem, vanema, vanemat
adj older; n parent
vann, vanni, vanni
bathtub
vannituba, vannitoa, vannituba
bathroom
vantsima, vantsida, vantsin
to trudge
vanus, vanuse, vanust
age
vara
early
varahommik, varahommiku, varahommikut
early morning
varakult
early (lt ending)
varas, varga, varast
thief
varasem, varasema, varasemat
earlier adj
värav, värava, väravat
gate
varem
earlier adv
vares, varese, varest
crow
vari, varju, varju
shadow; cover, shelter
variant, variandi, varianti
option; variant
varn, varna, varna
rack; here: at hand, easily available
Värska, Värska, Värskat
Varska (place in Estonia)
värske, värske, värsket
fresh
varss, varsa, varssa
foal
varsti
soon, shortly, before long
varuks olema, varuks olla, on varuks
to be in reserve, to be in store
värv, värvi, värvi
colour (Br), color (Am); paint; dye
varvas, varba, varvast
toe
värviline, värvilise, värvilist
colourful (Br), colourful (Am); coloured (Br), colored (Am)
värvima, värvida, värvin
to colour, to paint
värvimine, värvimise, värvimist
dyeing; colouring; painting
värvine, värvise, värvist
covered with paint
värvinimi, värvinime, värvinime
colour name
vasak, vasaku, vasakut
left-hand
vasakul
on the left
vasakule
to the left
vasakult
from the left
vasar, vasara, vasarat
hammer (not h word)
vasaraheide, vasaraheite, vasaraheidet
hammer throw
vasikas, vasika, vasikat
calf
väsima, väsida, väsin
to tire
väsinud, vf väsima
tired
vastama, vastata, vastan
to answer, to reply
vastas
opposite, across from
vaste, vaste, vastet
equivalent
vastne, vastse, vastset
new, recent; larva n
vastu
against
vastu võtma, vastu võtta, võtan vastu
to receive; to accept
vastumeelselt
reluctantly
vastupidi
on the contrary
vastus, vastuse, vastust
answer, reply
vastutus, vastutuse, vastutust
responsibility
vastuvõtt, vastuvõtu, vastuvõttu
reception
veealune, veealuse, veealust
underwater
veebruar, veebruari, veebruari
February (three forms)
veekeetja, veekeetja, veekeetjat
electric kettle
veekogu, veekogu, veekogu
waterbody
veel
more
veerand, veerandi, veerandit
quarter
veerema, veereda, veeren
to roll
veerohkem, veerohkema, veerohkemat
more abundant in water
veetlev, veetleva, veetlevat
charming (ve-)
veetma, veeta, veedan
to spend
vehkima, vehkida, vehin
to brandish
vehkleja, vehkleja, vehklejat
fencer
vehklema, vehelda, vehklen
to fence
vehklemine, vehklemise, vehklemist
fencing
veidi
a little (not n word)
vein, veini, veini
wine
veinimari, veinimarja, veinimarja
wine grape (lit. wine berry)
vend, venna, venda
brother
vene keel
Russian (language)
venelane, venelase, venelast
Russian n (person from Russia)
Venemaa, Venemaa, Venemaad
Russia
venima, venida, venin
to stretch; to drag
vennake(ne), vennakese, vennakest
brother (diminutive)
vennapoeg, vennapoja, vennapoega
nephew (lit. brother's son)
vennaskond, vennaskonna, vennaskonda
fraternity, brotherhood
vennatütar, vennatütre, vennatütart
niece (lit. brother's daughter)
verb, verbi, verbi
verb (in grammar)
verbivorm, verbivormi, verbivormi
verb form (in grammar)
vereproov, vereproovi, vereproovi
blood sample
vererõhk, vererõhu, vererõhku
blood pressure
veres olema, veres olla, on veres
to be/run in sb's blood
veri, vere, verd
blood
verivorst, verivorsti, verivorsti
blood sausage
vesi, vee, vett
water
vesiaeroobika, vesiaeroobika, vesiaeroobikat
aquarobics
vesivõimlemine, vesivõimlemise, vesivõimlemist
aqua-gymnastics
vest, vesti, vesti
waistcoat (Br), vest (Am)
vestibüül, vestibüüli, vestibüüli
lobby
vestlema, vestelda, vestlen
to talk, to converse
vestlus, vestluse, vestlust
conversation
vestluskaaslane, vestluskaaslase, vestluskaaslast
interlocutor
vettehüpe, vettehüppe, vettehüpet
diving
viga, vea, viga
mistake; error
vigurvänt, vigurvända, vigurvänta
prankster, joker
viha, viha, viha
anger
vihane, vihase, vihast
angry (not k word)
vihaselt
angrily (not p word)
vihik, vihiku, vihikut
copybook
vihkama, vihata, vihkan
to hate
vihm, vihma, vihma
rain
vihmahoog, vihmahoo, vihmahoogu
shower (of rain)
vihmamantel, vihmamantli, vihmamantlit
raincoat
vihmane, vihmase, vihmast
rainy
vihmavari, vihmavarju, vihmavarju
umbrella
viide, viite, viidet
reference
viies, viienda, viiendat
fifth
viima, viia, viin
to take (somewhere)
viimane, viimase, viimast
last
Viimsi, Viimsi, Viimsit
Viimsi (rural municipality nearTallinn)
viin, viina, viina
vodka
viinamari, viinamarja, viinamarja
grape
viinamarjamahl, viinamarjamahla, viinamarjamahla
grape juice
viiner, viineri, viinerit
frankfurter
viineripirukas, viineripiruka, viineripirukat
frankfurter pie
viipama, viibata, viipan
to beckon
viis, viie, viit
five
viisakam, viisakama, viisakamat
more polite
viisakas, viisaka, viisakat
polite
viisakusväljend, viisakusväljendi, viisakusväljendit
politeness formula
viisteist, viieteistkümne, viitteist(kümmend-kümmet)
fifteen
viitama, viidata, viitan
to refer
vikerkaar, vikerkaare, vikerkaart
rainbow
viktoriiniküsimus, viktoriiniküsimuse, viktoriiniküsimusi
quiz question
vili, vilja, vilja
fruit; grain
vilistlane, vilistlase, vilistlast
graduate; alumnus (m), alumna (f)
viljakuivatamine, viljakuivatamise, viljakuivatamist
grain drying
vill, villa, villa
wool
villa, villa, villat
villa, mansion
villane, villase, villast
woollen (Br), woolen (Am)
virgats, virgatsi, virgatsit
messenger (v word)
virsik, virsiku, virsikut
peach
viskama, visata, viskan
to throw, to-, I- (not h or l word)
vissike(ne), vissikese, vissikest
apple (diminutive)
vist
probably, perhaps
või
or
või, või, võid
butter
võib-olla
maybe, perhaps
võidu
competitively
võidurõõmsalt
triumphantly
võileib, võileiva, võileiba
sandwich
võima, võida, võin
may, can
võimalik, võimaliku, võimalikku
possible
võimalikult
... as possible
võimleja, võimleja, võimlejat
gymnast
võimlema, võimelda, võimlen
to do gymnastics
võimlemine, võimlemise, võimlemist
gymnastics
võistleja, võistleja, võistlejat
competitor
võistlema, võistelda, võistlen
to compete
võistlus, võistluse, võistlust
competition
võistlusala, võistlusala, võistlusala
field of competition
võitja, võitja, võitjat
winner
võitlusviis, võitlusviisi, võitlusviisi
fighting style
võitma, võita, võidan
to win
võlg, võlga, võlga
debt
võlu, võlu, võlu
charm
võluv, võluva, võluvat
charming (võ-)
vöö, vöö, vööd
belt
voodi, voodi, voodit
bed
voolav, voolava, voolavat
flowing
võõrapärane, võõrapärase, võõrapärast
foreign, alien
võõras, võõra, võõrast
foreigner, stranger
võõrkeel, võõrkeele, võõrkeelt
foreign language
võrdlema, võrrelda, võrdlen
to compare
võrdlus, võrdluse, võrdlust
comparison
võrduma, võrduda, võrdun
to equal
võrk, võrgu, võrku
net
võrkpall, võrkpalli, võrkpalli
volleyball
võrkpallivõistlus, võrkpallivõistluse, võrkpallivõistlust
volleyball competition
vorm, vormi, vormi
form; uniform
vormiriided, vormiriiete, vormiriideid
uniform
vormis olema, vormis olla, olen vormis
to be fit, to be in good shape
vorst, vorsti, vorsti
sausage
vorstitükk, vorstitüki, vorstitükki
piece of sausage
vorstivõileib, vorstivõileiva, vorstivõileiba
sausage sandwich
võta heaks!
you're welcome!
võti, võtme, võtit
key, cipher
võtma, võtta, võtan
to take, to take, I take