Level 76 Level 78
Level 77

Keel Selgeks U Ü


109 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uba, oa, uba
bean
udu, udu, udu
mist; fog
ühekorraga
at one go; all at once
üheksa, üheksa, üheksat
nine
üheksakümmend, üheksakümne, üheksatkümmend—kümmet
ninety
üheksateist, üheksateist(kümne), üheksatteist(kümmend—kümmet)
nineteen
ühend, ühendi, ühendit
compound
ühendama, ühendada, ühendan
to unite
ühene, ühese, ühest
single adj
ühes
in one, with
üheskoos
(all) together
ühevanune, ühevanuse, ühevanust
same (one)-aged
ühikas, ühika, ühikat
hostel (slang) / dorm
ühiselamu, ühiselamu, ühiselamut = ühikas
dormitory
ühiskontsert, ühiskontserdi, ühiskontserti
joint concert
uhke, uhke, uhket
proud
uhkelt
proudly
ühtviisi
equally
uisk, uisu, uisku
skate n
uisutaja, uisutaja, uisutajat
skater
uisutama, uisutada, uisutan
to skate
uisutamine, uisutamise, uisutamist
skating
ujuja, ujuja, ujujat
swimmer
ujuma, ujuda, ujun
to swim
ujumine, ujumise, ujumist
swimming
ujumismüts, ujumismütsi, ujumismütsi
swimming cap
ujumistreener, ujumistreeneri, ujumistreenerit
swimming coach
ujumistrikoo, ujumistrikoo, ujumistrikood
swimsuit
ukrainlane, ukrainlase, ukrainlast
Ukrainian n (person from Ukraine)
üks, ühe, üht(e)
one
uks, ukse, ust
door
üksainus, üheainsa, üht(e)ainsat
one and only
uksekell, uksekella, uksekella
doorbell
ukselink, ukselingi, ukselinki
doorhandle
ukselukk, ukseluku, ukselukku
door lock
üksi
alone adj
üksinda
alone adv
üksindus, üksinduse, üksindust
loneliness
ükski, ühegi, ühtki ~ ühtegi
any, not a single; even one
ükskõik
all the same
ükskord
once
üksteise (gen), üksteist (part)
one another
üksteist, üheteist(kümne), üht(e)teist(kümmend~-kümmet)
eleven
ulatama, ulatada, ulatan
to reach; to pass
ulatuma, ulatuda, ulatun
extend, reach
ülbe, ülbe, ülbet
arrogant
üldpind, üldpinna, üldpinda
total area
üldse
at all
üle
over
üle jääma, üle jääda, jään üle
to be left over
üle lugema, üle lugeda, loen üle
to re-count
üle minema, üle minna, läheb üle
to pass
ülehomne, ülehomse, ülehomset
day after tomorrow
ülemine, ülemise, ülemist
upper
üleminek, ülemineku, üleminekut
transition
ülemus, ülemuse, ülemust
boss / chief
üleriided, üleriiete, üleriideid
outer clothing
üles
to up, to above
üles tõusma, üles tõusta, tõusen üles
to get up
üles võtma, üles võtta, võtan üles
to pick up
ülesanne, ülesande, ülesannet
task, assignment
üleval
[in] up, [in] above (long)
ülevalt
from above (long)
ülikond, ülikonna, ülikonda
suit n
ülikool, ülikooli, ülikooli
university
üliõpilane, üliõpilase, üliõpilast
university student
ülivõrre, ülivõrde, ülivõrret
superlative (in grammar)
üll
(to have sth) on
üllatama, üllatada, üllatan
to surprise
üllatuma, üllatuda, üllatun
to be surprised
üllatus, üllatuse, üllatust
surprise n
ultraheliravi, ultraheliravi, ultraheliravi
ultrasound therapy
ümber
around, round
umbes
around, about
ümbrik, ümbriku, ümbrikut
envelope
umbropsu
at random (not h word)
ümmargune, ümmarguse, ümmargust
round
unelaul, unelaulu, unelaulu
lullaby
ungari keel
Hungarian (language)
Ungari, Ungari, Ungarit
Hungary
ungarlane, ungarlase, ungarlast
Hungarian n (person from Hungary)
uni, une, und
sleep n; dream
unistama, unistada, unistan
to dream
unistus, unistuse, unistust
dream n
unustama, unustada, unustan
to forget, to-, I-
uperpall, uperpalli, uperpalli
somersault
Uppsala, Uppsala, Uppsalat
Uppsala (town in Sweden)
ürdivann, ürdivanni, ürdivanni
herbal bath
üritus, ürituse, üritust
event (not s word)
ürt, ürdi, ürti
herb
usaldusväärne, usaldusväärse, usaldusväärset
reliable, trustworthy
usk, usu, usku
faith, belief; religion
uskuma, uskuda, usun
to believe
üsna
quite, relatively
ütlema, ütelda-öelda, ütlen
to say, to tell
ütlemata
without saying
utt, ute, utte
ewe
uudis, uudise, uudist
news
uudishimulik, uudishimuliku, uudishimulikku
curious
uuesti
again
üürikorter, üürikorteri, üürikorterit
rented apartment
uurima, uurida, uurin
to investigate, to study
üürimine, üürimise, üürimist
renting
üürivõlg, üürivõla, üürivõlga
rent arrears
üürnik, üürniku, üürnikku
tenant
uus, uue, uut
new
uusaasta, uusaasta, uusaastat
New Year
uusaastaöö, uusaastaöö, uusaastaööd
New Year's Eve
uusrikas, uusrikka, uusrikast
the nouveau riche