Level 75 Level 77
Level 76

Keel Selgeks T


349 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
taadimaa, taadimaa, taadimaad
papaland
taani keel
Danish
Taani, Taani, Taanit
Denmark
taas
again (not j word)
taat, taadi, taati
papa, old man
tabel, tabeli, tabelit
table (not l word)
taburet, tabureti, taburetti
three-legged stool
tädi, tädi, tädi
aunt
tädipoeg, tädipoja, tädipoega
male cousin (lit. aunt's son)
täditütar, täditütre, täditütart
female cousin (lit. aunt's daughter)
taevas, taeva, taevast
sky
taga
Behind
tagajalg, tagajala, tagajalga
hind leg
tagant
from behind
tagantpoolt
from behind (longer version)
tagaotsimiskuulutus, tagaotsimiskuulutuse, tagaotsimiskuulutust
wanted notice
tagapool
rear part, back n
tagasi
back
tagasi jõudma, tagasi jõuda, jõuan tagasi
to come back, to return (arrive)
tagasi olema, tagasi olla, olen tagasi
to be back
tagasi tulema, tagasi tulla, tulen tagasi
to come back, to return
tagasihoidlik, tagasihoidliku, tagasihoidlikku
modest
tagavara, tagavara, tagavara
store, reserves
tagurpidi
backwards, upsidedown
taha
to behind
tahapoole
backwards
tähele panema, tähele panna, panen tähele
to notice, to pay attention
tähelepanelikult
attentively
tähelepanu, tähelepanu, tähelepanu
attention
tähendama, tähendada, tähendan
to mean, to-, I-
tähestik, tähestiku, tähestikku
alphabet
tähistaevas, tähistaeva, tähistaevast
starry sky
tähistama, tähistada, tähistan
to celebrate, to mark
täht, tähe, tähte
letter; star
tähtis, tähtsa, tähtsat
important, vital, significant
tahtma, tahta, tahan
to want, to wish
tahtmine, tahtmise, tahtmist
will n
tähtsam, tähtsama, tähtsamat
more important
tahvel, tahvli, tahvlit
blackboard
täidis, täidise, täidist
filling
täielikult
completely, wholly
täiendama, täiendada, täiendan
to supplement
täiendav, täiendava, täiendavat
additional
Täiesti
Completely
taim, taime, taime
plant
taimejuur, taimejuure, taimejuurt
plant root
tainas, taina, tainast
dough
taipama, taibata, taipan
to realize, comprehend
täis, täie, täit
full; drunk
täiskasvanu, täiskasvanu, täiskasvanut
grown-up, adult
täisnimi, täisnime, täisnime
full name
täitma, täita, täidan
to fill
täitsa
totally, perfectly; quite, rather
täituma, täituda, täitub
to fill up; to come true
taksikoer, taksikoera, taksikoera
dachshund
takso, takso, taksot
taxi
taksojuht, taksojuhi, taksojuhti
taxi driver, cabbie
taksopeatus, taksopeatuse, taksopeatust
taxi rank, taxi stand (Am), cabstand (Am)
taldrik, taldriku, taldrikut
plate
tall, talle, talle
lamb
tall, talli, talli
stable
Tallinn, Tallinna, Tallinna
Tallinn (capital of Estonia)
talu, talu, talu
farm
talunik, taluniku, talunikku
farmer (not k word)
talurahvas, talurahva, talurahvast
peasantry
talv, talve, talve
winter
talvemüts, talvemütsi, talvemütsi
winter hat
talvepäev, talvepäeva, talvepäeva
winter day
talvepuhkus, talvepuhkuse, talvepuhkust
winter holiday
talveriided, talveriiete, talveriideid
winter clothes
talverõivad, talverõivaste, talverõivaid
winter clothing
talvesaapad, talvesaabaste, talvesaapaid
winter boots
talvine, talvise, talvist
wintry, winter adj
tamm, tamme, tamme
oak
täna
today
tänama, tänada, tänan
to thank
tänapäev, tänapäeva, tänapäeva
the present day
tänapäeval
nowadays
tänav, tänava, tänavat
street
tantsima, tantsida, tantsin
to dance
tantsuklubi, tantsuklubi, tantsuklubi
dance club
tanu, tanu, tanu
coif
tänu, tänu, tänu
thanks
tapeet, tapeedi, tapeeti
wallpaper
täpne, täpse, täpset
precise, accurate
täpselt
exactly, on time
täpsustama, täpsustada, täpsustan
to specify
targem, targema, targemat
wiser
tark, targa, tarka
wise
Tartu, Tartu, Tartut
Tartu (town in Estonia)
tarvis
needed
tarvitama, tarvitada, tarvitan
to use, apply, consume
tasa
quietly; even
tasane, tasase, tasast
flat, even; quiet
tasapisi
gradually, little by little
tasku,tasku,taskut
pocket
tass, tassi, tassi
cup
tassima, tassida, tassin
to carry; to haul
tasu, tasu, tasu
fee
tatarlane, tatarlase, tatarlast
Tatar
ta-tema, ta~tema, teda
he/she/it; his/her/its; him/her/it
tavaline, tavalise, tavalist
usual, common, ordinary
tavaliselt
Usually
te~teie, te~teie, teid
you; your; you (pl)
teada andma, teada anda, annan teada
to let sb know, to inform
teada saama, teada saada, saan teada
to find out, to learn
teadlane, teadlase, teadlast
scientist, sholar
teadma, teada, tean
to know (ma), to know (da), I know
teadus, teaduse, teadust
science
teater, teatri, teatrit
theatre
teatrietendus, teatrietenduse, teatrietendust
theatre performance
teatriline, teatrilise, teatrilist
theatrical
teatripilet, teatripileti, teatripiletit
theatre ticket
tee, tee, teed
road, way; tea
teejuhatamine, teejuhatamise, teejuhatamist
giving directions
teekond, teekonna, teekonda
journey
teekruus, teekruusi, teekruusi
tea mug
teelusikas, teelusika, teelusikat
teaspoon
teema, teema, teemat
topic, theme
teemant, teemandi, teemanti
diamond
teemanthammas, teemanthamba, teemanthammast
diamond tooth
teenima, teenida, teenin
to earn, to earn, I earn
teenindamine, teenindamise, teenindamist
service
teesklema, teeselda, teesklen
to pretend
tegelema, tegel(e)da, tegelen
to do sth, to deal with
tegelik, tegeliku, tegelikku
real, actual
tegelikult
really, actually
tegema, teha, teen
to do, to do, I do
tegemine, tegemise, tegemist
making
tegevus, tegevuse, tegevust
activity
tegija, tegija, tegijat
doer
tegutsemine, tegutsemise, tegutsemist
action
tehas, tehase, tehast
factory, plant
teietamine, teietamise, teietamist
to be on formal terms with sb
teine, teise, teist
the second (three forms), other, another
teineteise, teineteist
each other (gen and part)
teised, teiste, teisi
others
teisipäev, teisipäeva, teisipäeva
Tuesday (three forms)
teisiti
differently
teistmoodi
differently, in a different manner; different
teistsugune, teistsuguse, teistsugust
different (not e word)
teivashüpe, teivashüppe, teivashüpet
pole vault
tekk, teki, tekki
blanket
tekkima, tekkida, tekib
to arise, to come into being
teksad, teksade, teksasid
jeans
teksaspüksid, teksaspükste, teksaspükse
jeans trousers
tekst, teksti, teksti
text
telefon, telefoni, telefoni
telephone
telefonikõne, telefonikõne, telefonikõnet
phone call
telefoninumber, telefoninumbri, telefoninumbrit
telephone number
telekas, teleka, telekat
TV set, the box, telly (Br), the tube (Am)
teler, teleri, telerit
television (short word)
telerituba, teleritoa, telerituba
TV room
televiisor, televiisori, televiisorit
television (long word)
telk, telgi, telki
tent
teller, telleri, tellerit
teller
tellija, tellija, tellijat
subscriber; customer
tellima, tellida, tellin
to order, to order, I order
tellis, tellise, tellist
brick
temperatuur, temperatuuri, temperatuuri
temperature
tennis, tennise, tennist
tennis
tenniseharrastaja, tenniseharrastaja, tenniseharrastajat
tennis lover
tennisereket, tennisereketi, tennisereketit
tennis racket
teos, teose, teost
work / piece (eg artistic / creative)
terav, terava, teravat
sharp
tere
hello
teretama, teretada, teretan
to greet, to say hello
terve olema, terve olla, olen terve
to be well, to be in good health
terve, terve, tervet
healthy; entire
terveks saama, terveks saada, saan terveks
to get well
tervis, tervise, tervist
health
terviseprobleem, terviseprobleemi, terviseprobleemi
health problem
tervislik, tervisliku, tervislikku
healthy
tervislikum, tervislikuma, tervislikumat
healthier
tervist
hello (health)
tervitama, tervitada, tervitan
to greet
tervitus, tervituse, tervitust
greeting (not o word)
tibu, tibu, tibu
chicken (not k word)
tigu, teo, tigu
snail
tihe, tiheda, tihedat
dense
tihedus, tiheduse, tihedust
density
tihti
often, frequently (not s word)
tiiger, tiigri, tiigrit
tiger
tiik, tiigi, tiiki
pond
tikand, tikandi, tikandit
embroidery
tilkuma, tilkuda, tilgun
to drip
tilkuv, tilkuva, tilkuvat
dripping; leaking
till, tilli, tilli
dill
titt, tite, titte
baby
toakaaslane, toakaaslase, toakaaslast
roommate (t word for room)
toalill, toalille, toalille
indoor plant
toanaaber, toanaabri, toanaabrit
roommate (room neighbour)
tobe, tobeda, tobedat
silly, stupid
tõde, tõe, tõtt
truth (t word)
tõeline, tõelise, tõelist
real (t word)
tõenäoliselt
probably, likely
tõesti
really
toetama, toetada, toetan
to support
toetus, toetuse, toetust
support, assistance, backing
tohtima, tohtida, tohin
may, can (t word)
toibuma, toibuda, toibun
to recover
toiduaine, toiduaine, toiduainet
foodstuff
toidukandik, toidukandiku, toidukandikut
food tray
toidukaup, toidukauba, toidukaupa
groceries, foodstuffs
toidupüramiid, toidupüramiidi, toidupüramiidi
food pyramid
toime tulema, toime tulla, tulen toime
to cope, to manage
toimetamine, toimetamise, toimetamist
being busy; editing
toimuma, toimuda, toimub
to take place, to take place, it takes place
toit, toidu, toitu
food
toitma, toita, toidan
to feed (word based on food)
tõlk, tõlgi, tõlki
interpreter
tõlkima, tõlkida, tõlgin
to translate; to interpret
tolm, tolmu, tolmu
dust
tolmuimeja, tolmuimeja, tolmuimejat
vacuum cleaner
tomat, tomati, tomatit
tomato
tomatimahl, tomatimahla, tomatimahla
tomato juice
tomatisalat, tomatisalati, tomatisalatit
tomato salad
tõmbama, tõmmata, tõmban
to pull, to-, I-
too, tolle, toda
that
töö, töö, tööd
job; work
tööaeg, tööaja, tööaega
working time, working hours
tööeallne, tööeallse, tööeallst
working-age adj
töökas, tööka, töökat
diligent, hard-working
töökäsk, töökäsu, töökäsku
work order
töökogemus, töökogemuse, töökogemust
work experience
töökoht, töökoha, töökohta
job, workplace, position
tool, tooli, tooli
chair
töölaud, töölaua, töölauda
desk
töölesõit, töölesõidu, töölesõltu
ride to work
tööline, töölise, töölist
worker
tooma, tuua, toon
to bring, to-, I-
töömees, töömehe, töömeest
workman
toon, tooni, tooni
tone
tööotsimiskuulutus, tööotsimiskuulutuse, tööotsimiskuulutust
job-seeking ad
tööpäev, tööpäeva, tööpäeva
working day
tööpakkumine, tööpakkumise, tööpakkumist
job offer
tööprobleem, tööprobleemi, tööprobleemi
work problem
tööpuudus, tööpuuduse, tööpuudust
unemployment (long)
tööriist, tööriista, tööriista
tool
töötaja, töötaja, töötajat
worker, employee
töötama, töötada, töötan
to work (as in employment)
töötulemus, töötulemuse, töötulemust
work result
tööülesanne, tööülesande, tööülesannet
work task
torditükk, torditüki, torditükki
slice of cake
tore, toreda, toredat
great
toredalt
wonderfully, nicely
torkama, torgata, torkan
to poke, to jab
torlsema, toriseda, torisen
to grumble
torm, tormi, tormi
storm
tormituul, tormituule, tormituult
storm-force wind
torn, torni, torni
tower
tort, tordi, torti
cake (not k word)
toru, toru, toru
pipe
torujüri, torujüri, torujüri
pipefitter, plumber
torulukksepp, torulukksepa, torulukkseppa
plumber, pipefitter
torustik, torustiku, torustikku
piping
tõsi, tõe, tõtt
truth
tõsine, tõsise, tõsist
serious
tõstma, tõsta, tõstan
to lift; to raise
tõttu
because of, due to (t word)
tõusma, tõusta, tõusen
to get up; to rise
traav, traavi, traavi
trot
traditsioon, traditsiooni, traditsiooni
tradition
traditsiooniline, traditsioonilise, traditsioonilist
traditional
tramm, trammi, trammi
tram
treener, treeneri, treenerit
coach n
treenima, treenida, treenin
to train, to coach
treening, treeningu, treeningut
training session, practice, workout (word ending g)
treeninglaager, treeninglaagri, treeninglaagrit
training camp
trenn, trenni, trenni
workout
trenni tegema, trenni teha, teen trenni
to practise, to work out
trepikoda, trepikoja, trepikoda
staircase
trepp, trepi, treppi
staircase (short)
triibuline, triibulise, triibulist
striped
triikima, triikida, triigin
to iron
triikraud, triikraua, triikrauda
clothes iron
trikoo, trikoo, trikood
body suit, swimsuit
troll, trolli, trolli
trolleybus
trühvel, trühvli, trühvlit
truffle
trükkima, trükkida, trükin
to print; to type
T-särk, T-särgi, T-särki
T-shirt
tšehh, tšehhi, tšehhi
Czech n
tst!
hush!
tsuhh-tsuhh
choo-choo
tualetipott, tualetipoti, tualetipotti
toilet bowl
tuba, toa, tuba
room
tubli, tubli, tublit
diligent
tüdruk, tüdruku, tüdrukut
girl
tugev, tugeva, tugevat
strong
tugevnema, tugevneda, tugevneb
to strengthen, to get stronger
tugitool, tugitooli, tugitooli
arm chair
tuhanded, tuhandete, tuhandeid
thousands
tuhat, tuhande, tuhandet
thousand
tuhatoos, tuhatoosi, tuhatoosi
ashtray
tühi, tühja, tühja
empty
tühjalt
emptyly; without a load
tuisk, tuisu, tuisku
blizzard, driving snow
tuju, tuju, tuju
mood (t word)
tükk, tüki, tükki
piece
tukkuma, tukkuda, tukun
to doze
tulema, tulla, tulen
three forms of verb to come - one way movement from another place
tulemus, tulemuse, tulemust
result, outcome
tulevane, tulevase, tulevast
future adj
tuli, tule, tuld
fire; light
tülikas, tülika, tülikat
troublesome
tülitama, tülitada, tülitan
to bother, to-, I-
tüll, tüll, tüll
quarrel, row
tulp, tulba, tulpa
column
tulp, tulbi, tulpi
tulip
tume, tumeda, tumedat
dark (t word)
tumedapäine, tumedapäise, tumedapäist
dark-haired
tumepruun, tumepruuni, tumepruuni
dark brown
tumepunane, tumepunase, tumepunast
dark red
tumesinine, tumesinise, tumesinist
dark blue
tund, tunni, tundi
hour; class, lesson
tundma, tunda, tunnen
to feel
tunduma, tunduda, tundun
to feel, to seem
tunne, tunde, tunnet
feeling
tunniplaan, tunniplaani, tunniplaani
timetable
tunnistama, tunnistada, tunnistan
to admit; to witness; to confess; to testify
tunnus, tunnuse, tunnust
feature; sign
tuntud
well-known
turg, turu, turgu
market
turismigrupp, turismigrupi, turismigruppi
tourist group (second word g)
turismirühm, turismirühma, turismirühma
tourist group (second word r)
turist, turisti, turisti
tourist
turniir, turniiri, turniiri
tournament
turniirivõitja, turniirivõitja, turniirivõitjat
tournament winner
turukorv, turukorvi, turukorvi
market basket
turulett, turuleti, turuletti
market stand
turupaviljon, turupaviljoni, turupaviljoni
market stand (second word p)
turuplats, turuplatsi, turuplatsi
market square
tüse, tüseda, tüsedat
stout
tütar, tütre, tütart
daughter
tütarlaps, tütarlapse, tütarlast
girl (daughter child)
tütrepoeg, tütrepoja, tütrepoega
grandson (lit. daughter's son)
tuttav, tuttava, tuttavat
acquaintance
tuttavaks saama, tuttavaks saada, saan tuttavaks
to get acquainted, to get acquainted, I get acquainted
tutvuma, tutvuda, tutvun
to get acquainted; to familiarize (oneself with sth / sb)
tutvumine, tutvumise, tutvumist
becoming acquainted
tutvus, tutvuse, tutvust
acquaintance (us ending)
tutvustama, tutvustada, tutvustan
to introduce
tuuker, tuukri, tuukrit
diver
tuul, tuule, tuult
wind
tuulik, tuuliku, tuulikut
windmill
tuuline, tuulise, tuulist
windy
tuunikalasalat, tuunikalasalati, tuunikalasalatit
tuna salad
tüütu, tüütu, tüütut
annoying, boring
tüvi, tüve, tüve
stem; trunk