Level 71 Level 73
Level 72

Keel Selgeks O, Ö, Õ


121 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
objekt, objekti, objekti
object; site
oda, oda, oda
spear; javelin
odav, odava, odavat
cheap, inexpensive
odavam, odavama, odavamat
cheaper
odavise, odaviske, odaviset
javelin throw
õde, õe, õde
sister; nurse
õel, õela, õelat
mean
õepoeg, õepoja, õepoega
nephew (lit, sister's son)
õetütar, õetütre, õetütart
niece (lit. sister's daughter)
õhinal
enthusiastically, with enthusiasm
õhk, õhu, õhku
air
ohkama, ohata, ohkan
to sigh
õhtu, õhtu, õhtut
evening
õhtune, õhtuse, õhtust
evening adj
õhtusöök, õhtusöögi, õhtusööki
dinner; evening meal
õhutemperatuur, õhutemperatuuri, õhutemperatuuri
air temperature
oi
oh
õieti
actually
õige, õige, õiget
right adj, correct
õigekeelsussõnaraamat, õigekeelsussõnaraamatu, õigekeelsussõnaraamatut
dictionary of correct usage
õigustama, õigustada, õigustan
to justify
õis, õie, õit
blossom
õitsema, õitseda, õitsen
to blossom
oja, oja, oja
stream
okas, okka, okast
thorn
okaskera, okaskera, okaskera
pine kone (lit. spine ball)
okaspuu, okaspuu, okaspuud
coniferous tree
okaspuumets, okaspuumetsa, okaspuumetsa
coniferous forest
oks, oksa, oksa
branch (of a tree)
oktoober, oktoobri, oktoobrit
October (three forms)
olema, olla, olen
to be, to be, I am
olend, olendi, olendit
creature
olevik, oleviku, olevikku
present (in grammar)
õlg, õla, õlga
shoulder
olge lahked!
be so kind!
olgu
alright
õli, õli, õli
cooking oil
oliiviõli, oliiviõli, oliiviõli
olive oil
õlu, õlle, õlut
beer
olukord, olukorra, olukorda
situation
oluline, olulise, olulist
important
olümpiavõitja, olümpiavõitja, olümpiavõitjat
Olympic gold medallist
oma, oma, oma
own
omane, omase, omast
characteristic (of)
omanik, omaniku, omanikku
owner
omateenitud
self-earned
omavahel
between ourselves
õmblema, õmmelda, õmblen
to sew
õmblusmasin, õmblusmasina, õmblusmasinat
sewing machine
ometi
nevertheless; finally
õng, õnge, õnge
fishing line
õnn, õnne, õnne
happiness
onn, onni, onni
cabin
õnneks
fortunately
õnnelik, õnneliku, õnnelikku
happy
õnnestuma, õnnestuda, õnnestun
to succeed
õnnetus, õnnetuse, õnnetust
accident
õnnitlema, õnnitleda, õnnitlen
to congratulate
õnnitlus, õnnitluse, õnnitlust
greeting (not t word)
onu, onu, onu
uncle
onupoeg, onupoja, onupoega
male cousin (lit. uncle's son)
onutütar, onutütre, onutütart
female cousin (lit. uncle's daughter)
öö, öö, ööd
night
ööbima, ööbida, ööbin
to stay overnight
ööbimine, ööbimise, ööbimist
overnight stay
ööbimiskoht, ööbimiskoha, ööbimiskohta
accommodation (overnight place)
öökapp, öökapi, öökappi
bedside table
ööklubi, ööklubi, ööklubi
night club
öökülm, öökülma, öökülma
night frost
ooper, ooperi, ooperit
opera
ooperiteater, ooperiteatri, ooperiteatrit
opera house
öösel
at night
öösiti
at night, nights
ootama, oodata, ootan
to wait, to wait, I wait
ootamatu, ootamatu, ootamatut
unexpected
ooteruumi, ooteruumi, ooteruumi
waiting room
ootus, ootuse, ootust
expectation
öövalvur, öövalvuri, öövalvurit
night watchman
operatsioon, operatsiooni, operatsiooni
operation
opereerima, opereerida, opereerin
to operate
operett, opereti, operetti
operetta
õpetaja, õpetaja, õpetajat
teacher
õpetama, õpetada, õpetan
to teach, to teach, I teach
õpetamine, õpetamise, õpetamist
teaching
õpetlikult
instructively
õpetus, õpetuse, õpetust
teaching, education, instruction
õpik, õpiku, õpikut
textbook
õpilane, õpilase, õpilast
student
õpingukaaslane, õpingukaaslase, õpingukaaslast
fellow student
õppeaine, õppeaine, õppeainet
subject
õppetükk, õppetüki, õppetükki
unit
õppija, õppija, õppijat
learner
õppima, õppida, õpin
to learn, to learn, I learn
õppimine, õppimise, õppimist
studying
oranž, oranži, oranži
orange adj
orav, orava, oravat
squirrel
org, oru, orgu
valley
originaalkingitus, originaalkingituse, originaalkingitust
original gift
õrn, õrna, õrna
gentle
osa võtma, osa võtta, võtan osa
to take part, to participate
osa, osa, osa
part
osakaal, osakaalu, osakaalu
proportion
oskama, osata, oskan
to know, to know, I know
oskus, oskuse, oskust
skill
ostma, osta, ostan
to buy, to-, I-
ostmine, ostmise, ostmist
buying
Otepää, Otepää, Otepääd
Otepää (town in Estonia)
ots, otsa, otsa
end
otsa saama, otsa saada, saab otsa
to have run out (of); sell out (of)
otsas olema, otsas olla, on otsas
on top of; to run out, sell out
Otse
Directly
otsekohe
right away
otsima, otsida, otsin
to look for
otsus, otsuse, otsust
decision
otsustama, otsustada, otsustan
to decide
otsustavalt
decisively
õu, õue, õue
yard
õun, õuna, õuna
apple
õunapuuaed, õunapuuaia, õunapuuaeda
apple orchard
õunapuuõis, õunapuuõie, õunapuuõit
apple blossom
õunasai, õunasaia, õunasaia
apple roll