Level 56 Level 58
Level 57

E nagu Eesti (new edition) 24


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
astuma, astuda, astun
to come, to step
fuajee, fuajee, fuajeed
lobby, foyer
jahe, jaheda, jahedat
cool (not l word)
jätma, jätta, jätan
to leave
käterätt, käteräti, käterätti
towel (t ending)
kindlustus, kindlustuse, kindlustust
insurance
kohver, kohvri, kohvrit
suitcase
kuivama, kuivada, kuivan
to dry (no ta in middle of word)
kustatama, kustada, kustatan
to turn off [a light]
lahe, laheda, lahedat
cool, spacious, snug
lahkuma, lahkuda, lahkun
to leave, part
lukku keerama, lukku keerata, keeran lukku
to lock (to turn locked)
makse, makse, makset
payment
ookean, ookeani, ookeani
ocean
pagas, pagasi, pagasit
luggage
põlema, põleda, põlen
to burn
põnev, põneva, põnevat
exciting
rätik, rätiku, rätikut
towel; kerchief
reisisaatja, reisisaatja, reisisaatjat
travel guide
rest, resti, resti
towel rack
tärn, tärni, tärni
star (hotel)
tunduma, tunduda, tundun
to feel, to seem