Level 55 Level 57
Level 56

E nagu Eesti (new edition) 23


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alla võtma, alla võtta, võtan alla
to lose weight
avastama, avastada, avastan
to discover
daam, daami, daami
lady (not n word)
harjumus, harjumuse, harjumust
habit
järele tulema, järele tulla, tulen järele
to come and pick up
juurde võtma
to put on weight (one form)
karastusjook, karastusjoogi, karastusjooki
soft drink
kergejõustik, kergejõustiku, kergejõustikku
athletics (Br), track and field (Am)
kokku kukkama, kokku kukkada, kukan kokku
to collapse
koobas, koopa, koobast
cave
kurat, kuradi, kuradit
devil
lahti saama, lahti saada, saan lahti
to get rid of (not v word)
langema, langeda, langen
to fall
loobuma, loobuda, loobun
to relinquish, abandon, give up
lubadus, lubaduse, lubadust
promise
maha jätma, maha jätta, maha jätan
to leave (m, j words)
matkama, matkata, matkan
to hike; to camp
mõistus, mõistuse, mõistust
intellect, mind
muinasjutt, muinasjutu, muinasjuttu
fairy tale
piisav, piisava, piisavat
sufficient
põrgu, põrgu, põrgut
hell
rasv, rasva, rasva
fat
selguma, selguda, selgun
to turn out, to appear
spordiala, spordiala, spordiala
a sport
tõstma, tõsta, tõstan
to lift; to raise
vaim, vaimu, vaimu
spirit, ghost