Level 54 Level 56
Level 55

E nagu Eesti (new edition) 22


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ainuke(ne), ainukese, ainukest
only (three forms)
arg, ara, arga
shy
armuma, armuda, armun
to fall in love
arvamus, arvamuse, arvamust
opinion
aus, ausa, ausat
honest
elamus, elamuse, elamust
experience (not k word)
iseloom, iseloomu, iseloomu
character / personality
julge, julge, julget
brave
jutukas, jutuka, jutukat
talkative
katki tegema, katki teha, teen katki
to break
keeruline, keerulise, keerulist
complicated, tricky
kõhn, kõhna, kõhna
slim, thin
kuld, kulla, kulda
gold
kurb, kurva, kurba
sad
lapsepõlv, lapsepõlve, lapsepõlve
childhood (reference to knee)
maastik, maastiku, maastikku
landscape
madal, madala, madalat
shallow, low
merisiga, merisea, merisiga
guinea pig
mõis, mõisa, mõisat-mõisa
manor house
mõju, mõju, mõju
influence
nautima, nautida, naudin
to enjoy
neiu, neiu, neiut
young woman
nõu andma, nõu anda, annan nõu
to give advice
osa võtma, osa võtta, võtan osa
to take part, to participate
osalema, osaleda, osalen
to participate
pink, pingi, pinki
park bench
põder, põdra, põtra
elk
põhjendama, põhjendada, põhjendan
to substantiate, to reason
röövel, röövli, röövlit
robber
rumal, rumala, rumalat
stupid
saabuma, saabuda, saabun
to arrive
seiklus, seikluse, seiklust
adventure
sõnum, sõnumi, sõnumit
message
töökas, tööka, töökat
diligent, hard-working
tõsine, tõsise, tõsist
serious
tujukas, tujuka, tujukat
moody
tutvustama, tutvustada, tutvustan
to introduce
ühendama, ühendada, ühendan
to unite
uudishimulik, uudishimuliku, uudishimulikku
curious
vastu tulema, vastu tulla, tulen vastu
to meet (at the airport)