Level 53 Level 55
Level 54

E nagu Eesti (new edition) 21


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alluv, alluva, alluvat
subordinate
aruanne, aruande, aruannet
report, account
arutama, arutada, arutan
to discuss
avaldus, avalduse, avaldust
application (not t word)
eesmärk, eesmärgi, eesmärki
aim, goal, purpose
enamasti
mostly
harjuma, harjuda, harjun
to get used to, to-, I-
harva
seldom, rarely
juhataja, juhataja, juhatajat
manager
kaasas olema, kaasas olla, olen kaases
to have with
keskkond, keskkonna, keskkonda
environment
kogemus, kogemuse, kogemust
experience (not e word)
kohustus, kohustuse, kohustust
responsibility, duty
kolleeg, kolleegi, kolleegi
colleague
komandeering, komandeeringu, komandeeringut
business trip
koolitus, koolituse, koolitust
training
koosolek, koosoleku, koosolekut
meeting (perhaps more in sense of business meeting, not n word)
korraldama, korraldada, korraldan
to organize
meeleolu, meeleolu, meeleolu
atmosphere, spirit, mood
nõupidamine, nõupidamise, nõupidamist
meeting (not k word)
oskus, oskuse, oskust
skill
otsekohe
right away
otsustama, otsustada, otsustan
to decide
paindlik, paindliku, paindlikku
flexible
peamiselt
mainly, principally, chiefly
pingeline, pingelise, pingelist
tense, intensive
rahul
satisfied, in peace (one form)
suhted, suhete, suhteid
relationships (3 pl forms)
suhtlema, suhelda, suhtlen
to communicate
tähtaeg, tähtaja, tähtaega
deadline
tegelema, tegel(e)da, tegelen
to do sth, to deal with
toimuma, toimuda, toimub
to take place, to take place, it takes place
tööriist, tööriista, tööriista
tool
tootmine, tootmise, tootmist
production
ülemus, ülemuse, ülemust
boss / chief
üritama, üritada, üritan
to try, to attempt
üritus, ürituse, üritust
event (not s word)
vahel
sometimes, at times
vahetus, vahetuse, vahetust
exchange
vaimne, vaimse, vaimset
mental
välissuhted, välissuhete, välissuhteid
foreign affairs
võimalus, võimaluse, võimalust
possibility, chance