Level 52 Level 54
Level 53

E nagu Eesti (new edition) 20


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ala, ala, ala
area, field, domain
esiiste, esiistme, esiistet
front seat
esitama, esitada, esitan
to present, to perform, to show
hirm, hirmu, hirmu
fear
hoiatama, hoiatada, hoiatan
to warn
hoiatus, hoiatuse, hoiatust
warning
hunt, hundi, hunti
wolf
ilves, ilvese, ilvest
lynx
juhe, juhtme, juhet
cord, wire
kaotama, kaotada, kaotan
to lose
käpp, käpa, käppa
paw
karv, karva, karva
fur
kiirustama, kiirustada, kiirustan
to rush, to hurry
kinni jääma, kinni jääda, jään kinni
to get stuck
kokku põrkama, kokku põrgata, põrgan kokku
to bump into
korda tegema, korda teha, tehan korda
to repair
korrapidaja, korrapidaja, korrapidajat
steward
kukkuma, kukkuda, kukun
to fall, to drop
läbi laskma, läbi lasta, lasen läbi
to leak; let through
liin, liini, liini
line
naeratama, naeratada, naeratan
to smile (not m word)
õhtupoolik, õhtupooliku, õhtupoolikut
afternoon (õ word)
õnnetus, õnnetuse, õnnetust
accident
päästeamet, päästeameti, päästemetit
rescue service
päästja, päästja, päästjat
rescuer
raadiator, raadiatori, raadiatorit
radiator
selgitama, selgitada, selgitan
to explain, to clarify
tähelepanelik, tähelepaneliku, tähelepanelikku
observant, attentive
toode, toote, toodet
product
torm, tormi, tormi
storm
toru, toru, toru
pipe
torulukksepp, torulukksepa, torulukkseppa
plumber, pipefitter
traat, traadi, traati
wire
turvavöö, turvavöö, turvavööd
seat belt
uputus, uputuse, uputust
flood
vaevatasu, vaevatasu, vaevatasu
reward
varastama, varastada, varastan
to steal
veekogu, veekogu, veekogu
waterbody
viskama, visata, viskan
to throw, to-, I- (not h or l word)
võõras, võõra, võõrast
foreigner, stranger