Level 51 Level 53
Level 52

E nagu Eesti (new edition) 19


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arvatavasti
probably, presumably, supposedly
ausalt
honestly
ettevaatus, ettevaatuse, ettevaatust
caution
gripp, gripi, grippi
flu
haigeks jääma, haigeks jääda, jään haigeks
to fall ill
haigus, haiguse, haigust
illness
hingama, hingata, hingan
to breathe
hirmsasti
terribly, badly
isik, isiku, isikut
person
jää, jää, jääd
ice
jääauk, jääaugu, jääauku
hole in the ice
jooksul
in the course of, during
kadakas, kadaka, kadakat
juniper
kaebama, kaevata, kaeban
to complain, accuse
kartma, karta, kardan
to be afraid, to fear
kask, kase, kaske
birch
keha, keha, keha
body
kehvasti
badly
köha, köha, köha
cough
kops, kopsu, kopsu
lung
kopsupõletik, kopsupõletiku, kopsupõletikku
pneumonia
kraadima, kraadida, kraadin
to measure temperature
külg, külje, külge
side
kummel, kummeli, kummelit
chamomile
lõhn, lõhna, lõhna
smell
lutikas, lutika, lutikat
bed bug
märg, märja, märga
wet
meelega
deliberately, on purpose
mõõtma, mõõta, mõõdan
to measure
niit, niidi, niiti
thread
nohu, nohu, nohu
runny nose, common cold
nutikas, nutika, nutikat
smart, wise
pääsema, pääseda, pääsen
to escape
paha, paha, paha
bad
palavik, palaviku, palavikku
fever
patsient, patsiendi, patsienti
patient n
pehme, pehme, pehmet
soft
pisike(ne), pisikese, pisikest
tiny, little
pits, pitsi, pitsi
shot glass
plaaster, plaastri, plaastrit
plaster
plomm, plommi, plommi
filling (tooth)
püsti
upright, erect
ravim, ravimi, ravimit
medicine
ravima, ravida, ravin
to treat (as in medical)
rikkus, rikkuse, rikkust
wealth, riches
ringi käima, ringi käia, käin ringi
to be dizzy
rohi, rohu, rohtu
grass; medicine
salv, salvi, salvi
ointment
side, sideme, sidet
bandage
siiski
still, nevertheless
soovitama, soovitada, soovitan
to recommend, to suggest
süst, süsti, süsti
injection
süstal, süstla, süstalt
syringe
tablett, tableti, tabletti
pill, tablet
terve, terve, tervet
healthy; entire
tõmbama, tõmmata, tõmban
to pull, to-, I-
tundma, tunda, tunnen
to feel
ülejäänu, ülejäänu, ülejäänut
the rest (of)
vaene, vaese, vaest
poor
valutama, valutada, valutab
to hurt, to hurt, it hurts
valuvaigisti, valuvaigisti, valuvaigistit
painkiller
valvearst, valvearsti, valvearsti
doctor on duty
vastu pidama, vastu pidada, pean vastu
to bear, to persevere
vastuvõtt, vastuvõtu, vastuvõttu
reception
vereproov, vereproovi, vereproovi
blood sample
vererõhk, vererõhu, vererõhku
blood pressure
veri, vere, verd
blood
viht, viha, vihta
whisk
viin, viina, viina
vodka