Level 49 Level 51
Level 50

E nagu Eesti (new edition) 17


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alla kirjutama, alla kirjutada, kirjutan alla
to sign
andmed, andmete, andmeid
data (pl)
asju ajama, asju ajada, ajan asju
to run errands, to do business
kamm, kammi, kammi
comb
kätte saama, kätte saada, saan kätte
to receive
kehtima, kehtida, kehtib
to hold, to apply, to be valid
kiri, kirja, kirja
letter
klienditugi, klienditoe, kliendituge
customer service
kohalik, kohaliku, kohalikku
local
konto, konto, kontot
account
kuivatama, kuivatada, kuivatan
to dry (ta in middle of word)
kviitung, kviitungi, kviitungit
receipt
leping, lepingu, lepingut
contract, agreement
lõikus, lõikuse, lõikust
cut
lokk, loki, lokki
curl
lokkis
curly (one form)
meel, meele, meelt
mood, mind, sense
miski, millegi, midagi
something (no d in first form)
mööda
past; along
moodne, moodsa, moodsat
fashionable
muutma, muuta, muudan
to change / vary
õhk, õhu, õhku
air
olenema, oleneda, olenen
to depend (not s word)
riigilõiv, riigilõivu, riigilõivu
state document fee
salasõna, salasõna, salasõna
password (secret word)
samasugune, samasuguse, samasugust
the same kind (of); identical
sirge, sirge, sirget
straight
sisetama, sisetada, sisetan
to insert
soeng, soengu, soengut
hairstyle
sõltuma, sõltuda, sõltun
to depend (not o word)
tähitud
registered (mail) (-tud form)
täitma, täita, täidan
to fill
taotlus, taotluse, taotlust
application (not a word)
teenindama, teenindada, teenindan
to service
teenustasu, teenustasu, teenustasu
service fee
udu, udu, udu
mist; fog
üle kandma, üle kanna, kanan üle
to hand over, to transfer
ülekanne, ülekande, ülekannet
bank transfer
välimus, välimuse, välimust
appearance
võimalik, võimaliku, võimalikku
possible